I Østerrike var derimot kvinnelig homoseksualitet forbudt, og det er dokumentert at minst 66 kvinner asiatiske cam jente videoer ble dømt etter østerriksk lov, men det er ukjent hvor mange av dem som ble sendt i konsentrasjonsleir.
«Degenerering av folkekroppen men da nazistene overtok makten i Norge, satte tyskerne i gang et arbeid for å skjerpe straffene for homoseksualitet som ble beskrevet som «overordentlig sterkt utbredt» i vårt land, og som noe som førte til en «degenerering av folkekroppen».
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt.
Han mener at historien om de homofiles liv på bygda ofte er presentert altfor svart-hvitt.Finnes det ein nettside hvor man kan chatte med andre?Det fortelles mye om toleranse og stilletiende aksept, selv om det ikke ble snakket åpent om homofili.Trommald synes ikke vi skal tolerere at mange norske menn og kvinner oppgir at de for eksempel synes det er ubehagelig å sitte ved siden av en homofil person på bussen.Faktisk oppgir 16 prosent av alle menn i undersøkelsen at de har flyttet seg vekk fra en homofil mann i løpet av de siste 12 månedene.Les mer, tilbake til spørsmål og svar om Homofil / skeiv.De snakker om storbyen som et sted med muligheter på alle måter.Jeg legger ved noen linker til nettsider for unge homofile.De måtte bære den rosa trekanten på fangedrakten som tegn på at de tilhørte denne foraktede gruppen.Den relativt sjeldne bruken av straffebestemmelsen også før krigen skyldes ifølge Jordåen og Wolfert at man fryktet at hyppig straffeforfølgelse ville skape stor og uønsket oppmerksomhet om denne type seksualitet, som psykiaterne den gang stemplet som en perversjon.Homofobi finnes overalt, ikke bare på landsbygda, mener Thomas Wimark.Nybrottsarbeid, hans Wiggo Kristiansen har ikke sett så mye forskning på homofiles flyttemønster, derfor mener han at Wimarks studie på mange måter er et nybrottarbeid.Jordåen og Wolfert har funnet flere eksempler på at den tyske paragrafen ble benyttet i Norge mot seksuelle forhold mellom tyske menn og mellom tyske og norske menn.Den tyske paragraf 175 stammet fra det tyske keiserrikets straffelov fra 1871.«Homoseksuelle avler ikke barn initiativene til en straffeskjerpelse rant imidlertid ut i sanden.Undersøkelsen tar for seg både holdninger til denne gruppen og generelle levekår.Da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940, var strafferammen for «utugtig Omgjængelse (.) mellem Personer av Mandkjøn» ett års fengsel, men påtale skulle bare reises når «almene Hensyn» tilsa det, noe som i praksis betydde at forholdet hadde vakt «offentlig forargelse».Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.Mine intervjuer viser at det har vært mye mer rom for annerledeshet på landsbygda enn vi har trodd, lenge før Stonewall-opprøret i USA i 1969 og kampen om homofiles rettigheter startet.Flere av de intervjuene Kristiansen har gjort, tyder på at de hadde gode liv på bygda, og at de var ganske godt integrert.


[L_RANDNUM-10-999]