Andre øyeproblemer hun kan støte på er problemer med å følge eller sporing med begge øynene og chat i spansk online gratis følelsen av livløse objekter eller miljø i reglene for chat-rom sikkerhet bevegelse.
Viss dottera spør kor pappen er, svarar Marianne at han er i regnbogen på himmelen, og at han framleis er med dei.Marianne mista også mor si i kreft.To timar tidlegare hadde bror hennar ringt og fortald at han hadde fått blodkreft.Når ho treng litt ro og fred er campingvogna i Tysvær eit kjærkome pusterom for henne.Eg greidde aldri å akseptera det skikkeleg.Det dødsfallet kom ganske uventa, og to døgn etterpå døydde eksen til Marianne.Ei nabokone har til tider fungert som reservebestemor, ho har strikka klede og kjørt barna på aktivitetar.Det var ikkje anna å gjera enn å bita tennene saman.Og eg har møtt utruleg mykje støtte og hjelp frå vener og familie.Ventesorga og håpet, som pårørande har Marianne til fulle opplevd alle sorgas fasar, frå ventesorga der håpet ennå lever, til sjokket og sinnet ved døden og tap av håp, til å langsamt kunna akseptera det som har skjedd.Det kjendest brutalt, og veldig feil.Denne opplevinga trur eg gjorde meg betre rusta til å takla desse dødsfalla.Nå vågar eg å spissa synspunkta mine meir og eg veit kva knappar eg skal trykka.Dei fekk nokre fine månadar saman, men så blei han også sjuk.Ho kan bli sint og undra seg på kvifor faren måtte døy.Ingen ville grava seg ned i sjukdom og elende.Varme kan gjøre dette symptomet verre, så i løpet av sommeren, bør MS-syke prøve å bo i luftkondisjonerte rom og bygninger online chatting med jenta for å hindre at disse følelsene.Ho har fått ei anna erfaring og forståing av livet enn dei fleste jamaldringar og det er positivt at ho har lært seg å meistra utfordringane ho har møtt, understrekar Marianne.Saman med ei venninne som har Parkinsons sjukdom reiser eg også rundt og held føredrag om pårørande- og pasientrolla.
Dessutan må barn i ventesorg få betre oppfølging enn dei får.
[L_RANDNUM-10-999]