Men den fins overalt, ikke bare i hot sex-slave chat bot bygder og i småbyer.
Forskningen er imidlertid nesten uten unntak kvalitativ, det vil si at forskerne har studert få tilfeller, og at det ikke er benyttet tilfeldig utvalg.
«Skeiv» har ikke vært ekstreme sex chat i utstrakt bruk som skjellsord i Norge, slik «queer» har vært brukt i engelskspråklige land før det ble adoptert av de «skeive» selv.26 Mange har argumentert for og mot at homofile og lesbiske skal kunne gjøre dette.Eller dreier det seg om identitet?For Den norske kirke og andre trosamfunn betyr det at de har rett til å vie likekjønnede par, men ikke plikt.De fleste kommer ut i skole- eller studiealder, altså i løpet av eller ikke lenge etter puberteten.Dette er problematisk, siden definisjonene av seksuell orientering ikke er entydige, og undersøkelsesmetodene varierer sterkt.Praktisering av «unaturlig omgang enten det var menn som hadde sex med menn, eller menn som hadde sex med dyr, ble straffet med brenning på bål.Foto: Kjartan Ovesen / NRK, dette er en stor dag å ha ekte liv sex venner for meg, for Åpen folkekirke og for Den norske kirke.Etter den første undersøkelsen, kalt "Wave 1 fant en overraskende nok at så mange som 5-7 av amerikansk ungdom rapporterte at de anså seg selv som homo- eller biseksuelle.Den nye ekteskapsloven diskriminerer ikke mellom såkalte likekjønnede og ulikekjønnede ekteskap.I Bibelen finner man en rekke omtaler av homoerotisk atferd, og den tradisjonelle tolkningen vektlegger at de fleste tekstene er negative til en slik atferd.
Enkelte mener begrepet «skeiv» brukes som en aforisme, for å søke bredere aksept, alminneliggjøre og dekke over de mer kontroversielle begrepene «homofil «lesbisk» og «bifil».
(1991 The Hite Report on Male Sexuality, New York,.
[L_RANDNUM-10-999]