Vocabulary et en en en en en å å å en ei en arbeidsliv (n) a working life artikkel (n) an article baker angst chatterom mobile (n) a baker bonde (n) a farmer bønder (n) farmers engasjert (a) involved.
Word order Det er The existential there in English (e.
From en bil (n) a car å bære (v) to carry dette this din your.Nå går vi inn og spiser perative Question words.Vocabulary august (n) August et postkontor (n) a post office en bensinstasjon (n) a petrol station på vei on the way en fødselsdag (n) a birthday en retning (n) a direction å få (v) to get.926 h h 927 lurer wonder 928 person person 929 film film 930 midt middle 931 barnet child 932 johnny johnny 933 hey hey 934 ære honor 935 aften Eve 936 forhold conditions 937 alvorlig serious 938 lærer teacher 939 sju seven 940 reiser site.Nå har de en svensk spiller.She is going to Paris.Det pva-dfa gratis kroppen diagrammer cams motion design og balansering er også et nytt.Skal vil se Her er en pakke til mamma fra pappa.Tjuefemte.55 fem på ett.Ta med sekken inn.Norsk ribbe er herlig.In all ei helse (n) a health ei tran (n) a cod liver oil hjemmefra (d) from home en trankapsel (n) a cod liver oil capsule huff exclamation: Oh!Adverb: i utlandet / utenlands (abroad) Han er i utlandet.Note that what is owned is in the indefinite form in sentence 1 and in the definite form in sentence.LearnNoW.Vocabulary en arbeidsdag (n) a working day et møte (n) a meeting et bygg (n) a building nesten (d) almost.Han ser en stor pakke bak version.Og læreren vil ikke hjelpe henne.Cecilie sender en pakke tiende august.Men barn og ungdom (under 18) betaler ikke.
Some consonant clusters 1) The / sound In Norwegian some consonant sounds are represented by consonant clusters.52 LearnNoW.
[L_RANDNUM-10-999]